Medische ondersteuning


Soms wordt er een beroep op ons gedaan wanneer iemand in het ziekenhuis moet worden opgenomen of medicijnen nodig heeft die ze niet zelf kunnen betalen. Voor zulke incidentele gevallen hebben we geld beschikbaar om waar nodig bij te kunnen springen. Dit gaat altijd in overleg met onze contactpersonen.

Ook hebben we contacten met Caritas ( thuiszorg organisatie) in Borsec.

Alle ontvangen medische hulpmiddelen en incontinentie materialen nemen we mee op transport en worden aan Caritas geschonken.